Forum und email
base64_encode

base64_encode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

base64_encode -- Zakódovat data pomocí MIME base64

Popis

string base64_encode ( string data )

base64_encode() vrátí data zakódovaný pomocí base64. Toto kódování je navrženo tak, aby umožnilo binárním datům přežít transport přenosovými vrstvami, které nejsou osmibitové, jako jsou například těla emailů.

Data kódovaná pomocí base64 zabírají o zhruba 33% prostoru více než původní data.

Viz také: base64_decode(), chunk_split(), RFC-2045 sekce 6.8.