Forum und email

Subversion Funcţii

Introducere

Avertizare

Această extensie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei extensii -- inclusiv denumirile funcţiilor sale şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei extensii -- pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această extensie la propriul risc.

This extension implements PHP bindings for » Subversion (SVN), a version control system, allowing PHP scripts to communicate with SVN repositories and working copies without direct command line calls to the svn executable.

Necesităţi

The Subversion binaries are not necessary to use this extension. However, when compiling the extension, libsvn (the Subversion headers) must be available.

Instalarea

Informaţie despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informaţii adiţionale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fişiere-sursă, informaţii despre persoana care întreţine extensia şi istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/svn

If ./configure is having trouble finding the SVN files (for example, Subversion was installed with a different prefix directory), use ./configure --with-svn=$USR_PATH to specify the directory where the include/subversion-1/ folder is located.

Biblioteca DLL pentru această extensie PECL poate fi descărcată de pe pagina » PHP Downloads sau de pe » https://pecl4win.php.net/

Avertizare

If the extension is compiled against libsvn 1.3, functions that work with working copies will fail when used on working copies created by Subversion 1.4.

Tipurile resurselor

Subversion's lower-level svn_fs_* functions make use of resources that reference local file-system repositories. They can probably be created using svn_repos_fs() and svn_fs_revision_root(). (verify?)

Această extensie nu are tipuri de resurse definite.

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

SVN_REVISON_HEAD (integer)
Magic number (-1) specifying the HEAD revision
Constants usable with svn_auth_set_parameter()
SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_USERNAME (string)
Property for default username to use when performing basic authentication
SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_PASSWORD (string)
Property for default password to use when performing basic authentication
SVN_AUTH_PARAM_NON_INTERACTIVE (string)
SVN_AUTH_PARAM_DONT_STORE_PASSWORDS (string)
SVN_AUTH_PARAM_NO_AUTH_CACHE (string)
SVN_AUTH_PARAM_SSL_SERVER_FAILURES (string)
SVN_AUTH_PARAM_SSL_SERVER_CERT_INFO (string)
SVN_AUTH_PARAM_CONFIG (string)
SVN_AUTH_PARAM_SERVER_GROUP (string)
SVN_AUTH_PARAM_CONFIG_DIR (string)
PHP_SVN_AUTH_PARAM_IGNORE_SSL_VERIFY_ERRORS (string)
Custom property for ignoring SSL cert verification errors
Filesystem constants
SVN_FS_CONFIG_FS_TYPE (string)
Configuration key that determines filesystem type
SVN_FS_TYPE_BDB (string)
Filesystem is Berkeley-DB implementation
SVN_FS_TYPE_FSFS (string)
Filesystem is native-filesystem implementation
Reserved property constants
SVN_PROP_REVISION_DATE (string)
svn:date
SVN_PROP_REVISION_ORIG_DATE (string)
svn:original-date
SVN_PROP_REVISION_AUTHOR (string)
svn:author
SVN_PROP_REVISION_LOG (string)
svn:log
Working copy status constants
svn_wc_status_none (int)
Status does not exist
svn_wc_status_unversioned (int)
Item is not versioned in working copy
svn_wc_status_normal (int)
Item exists, nothing else is happening
svn_wc_status_added (int)
Item is scheduled for addition
svn_wc_status_missing (int)
Item is versioned but missing from the working copy
svn_wc_status_deleted (int)
Item is scheduled for deletion
svn_wc_status_replaced (int)
Item was deleted and then re-added
svn_wc_status_modified (int)
Item (text or properties) was modified
svn_wc_status_merged (int)
Item's local modifications were merged with repository modifications
svn_wc_status_conflicted (int)
Item's local modifications conflicted with repository modifications
svn_wc_status_ignored (int)
Item is unversioned but configured to be ignored
svn_wc_status_obstructed (int)
Unversioned item is in the way of a versioned resource
svn_wc_status_external (int)
Unversioned path that is populated using svn:externals
svn_wc_status_incomplete (int)
Directory does not contain complete entries list
Node type constants
svn_node_none (int)
Absent
svn_node_file (int)
File
svn_node_dir (int)
Directory
svn_node_unknown (int)
Something Subversion cannot identify

Cuprins