Forum und email

Предговор


Добре дошли в Наръчникът за PHP-GTK 2! Този наръчник разкрива не само основите на PHP-GTK 2, но и задълбочено разглежда всички аспекти на този език за програмиране.

Ръководството е разделено на две части. Първата част е Учебният (Tutorials) раздел. Тази част ще Ви помогне да започнете да програмирате на PHP-GTK 2, но също ще Ви разкрие и някои особености и различни аспекти при разработването на програми с PHP-GTK 2. Втората част е Справочният (Reference) раздел. В този раздел в детайли са разгледани GTK обектите и асоцийраните към тях методи и сигнали. Разделът ще Ви послужи при всяко Ваше съмнение относно даден метод или използван от Вас обект.

Въпруеки нашите усилия за създаване на Ръководство без всякакви грешки е възможно появяването на такива. В случай, че срещнете някакви грешки, моля, информирайте the PHP-GTK documentation group: [email protected]. В случай, че желаете в това Ръководство да бъде включено нещо, което липсва, Ви молим да се обърнете с въпрос към майлинг листа PHP-GTK-General mailing list: [email protected].

Това Ръководство е разработено с помоща на модифицирана версия на Docbook DTD. Промените са направени, за да може да бъде документирана обектно-ориентираната система използвана при PHP-GTK 2. XML основата за всеки клас и техните методи в началото са автоматично генерирани от първоначалният код (source code) на PHP-GTK 2 и след това подновени чрез PHP5's Reflection за получаване на документация, синхронизирана с първоначалният код.

Програмата за генериране на XML е разработена от Andrei Zmievski (Авторът на PHP-GTK) и след това модифицирана от Christian Weiske. За трансформирането на документацията от XML към различни формати се използва главно XSL стилове и др. Самата Система за играждането на Ръководстовото е разработена от Steph Fox.

Надяваме се четенето на това Ръководство да Ви достави точно толкова удоволствие, колкото на нас при писането му!