Forum und email

exif_tagname

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

exif_tagname — Get the header name for an index

Beskrivelse

string exif_tagname ( string $index )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Parameterliste

index

The image index

Returneringsværdier

Returns the header name, or FALSE if index is undefined.

Se også