Forum und email

fdf_get_opt

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

fdf_get_opt — Gets a value from the opt array of a field

Beskrivelse

mixed fdf_get_opt ( resource $fdf_document , string $fieldname [, int $element ] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.