Forum und email

fdf_remove_item

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

fdf_remove_item — Sets target frame for form

Beskrivelse

bool fdf_remove_item ( resource $fdf_document , string $fieldname , int $item )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.