Forum und email

ibase_backup

(PHP 5)

ibase_backup — Initiates a backup task in the service manager and returns immediately

Beskrivelse

mixed ibase_backup ( resource $service_handle , string $source_db , string $dest_file [, int $options [, bool $verbose ]] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.