Forum und email

ibase_db_info

(PHP 5)

ibase_db_info — Request statistics about a database

Beskrivelse

string ibase_db_info ( resource $service_handle , string $db , int $action [, int $argument ] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.