Forum und email

ibase_restore

(PHP 5)

ibase_restore — Initiates a restore task in the service manager and returns immediately

Beskrivelse

mixed ibase_restore ( resource $service_handle , string $source_file , string $dest_db [, int $options [, bool $verbose ]] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.