Forum und email

id3_get_frame_long_name

(PECL id3:0.2)

id3_get_frame_long_name — Get the long name of an ID3v2 frame

Beskrivelse

string id3_get_frame_long_name ( string $frameId )

id3_get_frame_long_name() returns the long name for an ID3v2 frame.

Parameterliste

frameId

An ID3v2 frame

Returneringsværdier

Returns the frame long name or FALSE on errors.

Eksempler

Example#1 id3_get_frame_long_name() example

<?php
$longName 
id3_get_frame_long_name("TOLY");
echo 
$longName;
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

Original lyricist(s)/text writer(s)