Forum und email

id3_get_genre_id

(PECL id3:0.1-0.2)

id3_get_genre_id — Get the id for a genre

Beskrivelse

int id3_get_genre_id ( string $genre )

id3_get_genre_id() returns the id for a genre.

Parameterliste

genre

An integer ranging from 0 to 147

Returneringsværdier

The genre id or FALSE on errors.

Eksempler

Example#1 id3_get_genre_id() example

<?php
$id 
id3_get_genre_id("Alternative");
echo 
$id;
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive:

20