Forum und email

iis_get_server_by_comment

(No version information available, might be only in CVS)

iis_get_server_by_comment — Return the instance number associated with the Comment

Beskrivelse

int iis_get_server_by_comment ( string $comment )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.