Forum und email

iis_set_server_rights

(No version information available, might be only in CVS)

iis_set_server_rights — Sets server rights

Beskrivelse

int iis_set_server_rights ( int $server_instance , string $virtual_path , int $directory_flags )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.