Forum und email

ldap_sasl_bind

(PHP 5)

ldap_sasl_bind — Bind to LDAP directory using SASL

Beskrivelse

bool ldap_sasl_bind ( resource $link [, string $binddn [, string $password [, string $sasl_mech [, string $sasl_realm [, string $sasl_authz_id [, string $props ]]]]]] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Notes

Note: Requirement ldap_sasl_bind() requires SASL support (sasl.h). Be sure --with-ldap-sasl is used when configuring PHP otherwise this function will be undefined.