Forum und email

mssql_min_message_severity

(PHP 4, PHP 5, PECL odbtp:1.1.1-1.1.4)

mssql_min_message_severity — Sets the lower message severity

Beskrivelse

void mssql_min_message_severity ( int $severity )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Parameterliste

severity

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.