Forum und email

mssql_rows_affected

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PECL odbtp:1.1.1-1.1.4)

mssql_rows_affected — Returns the number of records affected by the query

Beskrivelse

int mssql_rows_affected ( resource $link_identifier )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Parameterliste

link_identifier

A MS SQL link identifier, returned by mssql_connect() or mssql_pconnect().