Forum und email

pspell_config_dict_dir

(PHP 5)

pspell_config_dict_dir — Location of the main word list

Beskrivelse

bool pspell_config_dict_dir ( int $conf , string $directory )

Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.