Forum und email

session_decode

(PHP 4, PHP 5)

session_decode — Decodes session data from a string

Beskrivelse

bool session_decode ( string $data )

session_decode() decodes the session data in data , setting variables stored in the session.

Parameterliste

data

The encoded data to be stored.

Returneringsværdier

Returnerer TRUE ved succes, FALSE ved fejl.

Se også