Forum und email

sqlite_fetch_object

SQLiteResult->fetchObject

SQLiteUnbuffered->fetchObject

(No version information available, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->fetchObject — Fetches the next row from a result set as an object

Beskrivelse

object sqlite_fetch_object ( resource $result [, string $class_name [, array $ctor_params [, bool $decode_binary ]]] )

Object oriented style (method):

SQLiteResult
object fetchObject ([ string $class_name [, array $ctor_params [, bool $decode_binary ]]] )
SQLiteUnbuffered
object fetchObject ([ string $class_name [, array $ctor_params [, bool $decode_binary ]]] )
Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.