Forum und email

svn_update

(PECL svn:0.1-0.2)

svn_update — Update working copy

Beskrivelse

int svn_update ( string $path [, int $revno [, bool $recurse ]] )

Update working copy at path to revision revno . If recurse is true, directories will be recursively updated.

Parameterliste

path

Path to local working copy.

Note: Relative paths will be resolved as if the current working directory was the one that contains the PHP binary. To use the calling script's working directory, use realpath() or dirname(__FILE__).

revno

Revision number to update to, default is SVN_REVISION_HEAD.

recurse

Whether or not to recursively update directories, default is TRUE.

Returneringsværdier

Returns new revision number on success, returns FALSE on failure.

Notes

Warning

Denne funktion er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne funktion, navnet på funktionen, og andet ellers dokumenteret om denne funktion, ændres muligvis uden advarsel i en fremtidig version af PHP. Brug af denne funktion er på ejet ansvar.

Eksempler

Example#1 Basic example

This example demonstrates basic usage of this function:

<?php
echo svn_update(realpath('working-copy'));
?>

Ovenstående eksempel vil udskrive noget der ligner:

234