Forum und email

swf_actionprevframe

(PHP 4)

swf_actionprevframe — Go backwards one frame

Beskrivelse

void swf_actionprevframe ( void )

Warning

Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret; kun dens argumenter er til rådighed.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.