Forum und email

swf_defineline

(PHP 4)

swf_defineline — Define a line

Beskrivelse

void swf_defineline ( int $objid , float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $width )

Defines a line.

Parameterliste

objid

The object id.

x1

x-coordinate of start point.

y1

y-coordinate of start point.

x2

x-coordinate of end point.

y2

y-coordinate of end point.

width

The line width.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.