Forum und email

swf_fontsize

(PHP 4)

swf_fontsize — Change the font size

Beskrivelse

void swf_fontsize ( float $size )

Changes the font size to the value given by the size parameter.

Parameterliste

size

The font size, as an integer.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.