Forum und email

swf_shapefilloff

(PHP 4)

swf_shapefilloff — Turns off filling

Beskrivelse

void swf_shapefilloff ( void )

Turns off filling for the current shape.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.