Forum und email

swf_startshape

(PHP 4)

swf_startshape — Start a complex shape

Beskrivelse

void swf_startshape ( int $objid )

Starts a complex shape.

Parameterliste

objid

The object id.

Returneringsværdier

Ingen værdi er returneret.