Forum und email

Mail Funktioner

Introduktion

Funktionen, mail(), tillader dig at sende e-mail.

Systemkrav

Før at Mail funktionerne er mulige, skal PHP have adgang til sendmail programmet på dit system, imens den installes. Hvis du bruger et andet mailprogram, f.eks. qmail eller postfix, skal du være sikker på PHP bruger den sendmail wrapper som følger med de programmer. PHP vil først efter sendmail i din PATH og derefter følgende steder: /usr/bin:/usr/sbin:/usr/etc:/etc:/usr/ucblib:/usr/lib. Det anbefales meget at have sendmail adgang i din PATH. Brugeren som har installeret PHP må også have adgang til sendmail programmet.

Installation

Der er ingen installation nødvendig for at kunne bruge disse funktioner; de er en del af PHP kernen.

Runtime Konfiguration

Virkemåden af disse funktioner er berørt af indstillinger i php.ini.

Mail konfiguration indstillinger
Navn Standard Foranderlig Ændringer
SMTP "localhost" PHP_INI_ALL  
smtp_port "25" PHP_INI_ALL Mulig siden PHP 4.3.0.
sendmail_from NULL PHP_INI_ALL  
sendmail_path NULL PHP_INI_SYSTEM  
For flere detaljer og definationer af PHP_INI_* constanterne, se ini_set() dokumentation.

Her er en kort forklaring på konfigurations-direktiverne.

SMTP string

Kun brugt under windows: DNS-navn eller IP-adresse på en SMTP-server PHP skal bruge for at sende mail med mail() funktionen.

smtp_port int

Kun brugt under windows: Nummeret på den port der skal forbindes via den angivet SMTP indstilling, når der sendes en e-mail med mail(); Standard er 25. Kun muligt at ændre siden PHP 4.3.0.

sendmail_from string

Angiver hvilken "From:" e-mailadresse der skal bruges ved sending af mail fra PHP under Windows.

sendmail_path string

Hvor sendmail programmet kan findes. Normalt /usr/sbin/sendmail eller /usr/lib/sendmail. configure prøver ihærdigt at finde programmet og sætte den sti som standard, men hvis det ikke lykkes, kan den sættes her.

Systemer der ikke bruger sendmail, bør sætte denne indstilling til den sendmail wrapper/erstatning som deres mailsystem tilbyder, hvis der findes nogen. For eksempel, » Qmail brugere kan normalt sætte den til /var/qmail/bin/sendmail eller /var/qmail/bin/qmail-inject.

qmail-inject kræver ikke nogen indstillinger for at virke korrekt.

Denne indstilling virker også under Windows. Hvis den er sat, bliver smtp, smtp_port og sendmail_from ignoreret og den specifikke komando bliver udført.

Ressourcetyper

Denne udvidelse har ingen ressourcetyper defineret.

Foruddefinerede Konstanter

Denne udvidelse har ingen konstanter.

Table of Contents

  • ezmlm_hash — Beregner den hash-værdi EZMLM kræver
  • mail — Afsend email