Forum und email

Miscellaneous Functions

Introduktion

These functions were placed here because none of the other categories seemed to fit.

Systemkrav

Ingen eksterne libraries er nødvendige for at kompilere denne udvidelse.

Installation

Der er ingen installation nødvendig for at kunne bruge disse funktioner; de er en del af PHP kernen.

Runtime Konfiguration

Virkemåden af disse funktioner er berørt af indstillinger i php.ini.

Misc. Configuration Options
Name Default Changeable Changelog
ignore_user_abort "0" PHP_INI_ALL  
highlight.string "#DD0000" PHP_INI_ALL  
highlight.comment "#FF8000" PHP_INI_ALL  
highlight.keyword "#007700" PHP_INI_ALL  
highlight.bg "#FFFFFF" PHP_INI_ALL Removed in PHP 6.0.0.
highlight.default "#0000BB" PHP_INI_ALL  
highlight.html "#000000" PHP_INI_ALL  
browscap NULL PHP_INI_SYSTEM  
For flere detaljer og definationer af PHP_INI_* constanterne, se ini_set() dokumentation.

Her er en kort forklaring på konfigurations-direktiverne.

ignore_user_abort boolean

FALSE by default. If changed to TRUE scripts will not be terminated after a client has aborted their connection.

See also ignore_user_abort().

highlight.bg string highlight.comment string highlight.default string highlight.html string highlight.keyword string highlight.string string

Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in <font color="??????"> would work.

browscap string

Name (e.g.: browscap.ini) and location of browser capabilities file. See also get_browser().

Ressourcetyper

Denne udvidelse har ingen ressourcetyper defineret.

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

CONNECTION_ABORTED (integer)
CONNECTION_NORMAL (integer)
CONNECTION_TIMEOUT (integer)
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
Added in PHP 5.1.

Table of Contents