Forum und email

muscat Functions

Introduktion

This extension provides an interface to the Muscat 3.6 search system. Muscat doesn't exist anymore, but the » Xapian project may provide you with a good alternative.

Warning

Denne udvidelse er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne udvidelse -- inklusiv navnene på des funktioner og alt andet dokumenteret om udvidelsen -- ændres muligvis uden advarsel, i en fremtidig version af PHP. Brug af denne udvidelse er på ejet ansvar.

Installation

These functions are only available if PHP was configured with --with-muscat[=DIR].

Ressourcetyper

This extension defines a Muscat session handler returned by muscat_setup_net() and muscat_setup().

Table of Contents