Forum und email

OpenAL Audio Bindings

Introduktion

Platform independent audio bindings. Requires the » OpenAL library.

Installation

Denne » PECL udvidelse medfølger ikke i PHP.

Uddybende information så som nye udgivelser, downloads, kildekoder, vedligeholder information samt en CHANGELOG, kan findes her: » https://pecl.php.net/package/openal.

Du kan hente denne PECL udvidelse DLL fra » PHP Downloads siden eller på » https://snaps.php.net/.

Runtime Konfiguration

Denne udvidelse har intet konfigurations-direktiv defineret i php.ini.

Ressourcetyper

This extension defines four resource types: Open AL(Device) - Returned by openal_device_open(), Open AL(Context) - Returned by openal_context_create(), Open AL(Buffer) - Returned by openal_buffer_create(), and Open AL(Source) - Returned by openal_source_create().

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

ALC_FREQUENCY (integer)
Context Attribute
ALC_REFRESH (integer)
Context Attribute
ALC_SYNC (integer)
Context Attribute
AL_FREQUENCY (integer)
Buffer Setting
AL_BITS (integer)
Buffer Setting
AL_CHANNELS (integer)
Buffer Setting
AL_SIZE (integer)
Buffer Setting
AL_BUFFER (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_SOURCE_RELATIVE (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_SOURCE_STATE (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_PITCH (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MIN_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MAX_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MAX_DISTANCE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_ROLLOFF_FACTOR (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_OUTER_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_INNER_ANGLE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_OUTER_ANGLE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_REFERENCE_DISTANCE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_POSITION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_VELOCITY (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_DIRECTION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_ORIENTATION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_FORMAT_MONO8 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_MONO16 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_STEREO8 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_STEREO16 (integer)
PCM Format
AL_INITIAL (integer)
Source State
AL_PLAYING (integer)
Source State
AL_PAUSED (integer)
Source State
AL_STOPPED (integer)
Source State
AL_LOOPING (integer)
Source State
AL_TRUE (integer)
Boolean value recognized by OpenAL
AL_FALSE (integer)
Boolean value recognized by OpenAL

Table of Contents