Forum und email

Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)

Introduktion

Warning

Denne udvidelse er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne udvidelse -- inklusiv navnene på des funktioner og alt andet dokumenteret om udvidelsen -- ændres muligvis uden advarsel, i en fremtidig version af PHP. Brug af denne udvidelse er på ejet ansvar.

PDO_FIREBIRD is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Firebird and Interbase databases.