Forum und email

qtdom Functions

Warning

Denne udvidelse er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne udvidelse -- inklusiv navnene på des funktioner og alt andet dokumenteret om udvidelsen -- ændres muligvis uden advarsel, i en fremtidig version af PHP. Brug af denne udvidelse er på ejet ansvar.

Note: Denne udvidelse er ikke tilgængelige på Windows platformen.

Note: This extension has been moved to the » PECL repository and is no longer bundled with PHP as of PHP 5.0.0.

Systemkrav

You need the Qt-library >=2.2.0

Installation

Configure PHP --with-qtdom to use these functions.

Table of Contents

  • qdom_error — Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred
  • qdom_tree — Creates a tree of an XML string