Forum und email

Standard PHP Library (SPL) Functions

Introduktion

SPL is a collection of interfaces and classes that are meant to solve standard problems.

Tip

A more detailed documentation of SPL can be found » here.

Installation

This extension is available and compiled by default in PHP 5.

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

Warning

SPL uses class constants since PHP 5.1. Prior releases use global constants in the form RIT_LEAVES_ONLY.

RecursiveIteratorIterator::LEAVES_ONLY (integer)
RecursiveIteratorIterator::SELF_FIRST (integer)
RecursiveIteratorIterator::CHILD_FIRST (integer)
CachingIterator::CALL_TOSTRING (integer)
CachingIterator::CATCH_GET_CHILD (integer)

Table of Contents