Forum und email

W32api Functions

Introduktion

This extension is a generic extension API to DLLs. This was originally written to allow access to the Win32 API from PHP, although you can also access other functions exported via other DLLs.

Currently supported types are generic PHP types (strings, booleans, floats, integers and nulls) and types you define with w32api_deftype().

Note: This extension has been moved to the » PECL repository and is no longer bundled with PHP as of PHP 5.1.0.

Warning

Denne udvidelse er EKSPERIMENTABEL. Virkemåden af denne udvidelse -- inklusiv navnene på des funktioner og alt andet dokumenteret om udvidelsen -- ændres muligvis uden advarsel, i en fremtidig version af PHP. Brug af denne udvidelse er på ejet ansvar.

Systemkrav

This extension will only work on Windows systems.

Installation

Der er ingen installation nødvendig for at kunne bruge disse funktioner; de er en del af PHP kernen.

Runtime Konfiguration

Denne udvidelse har intet konfigurations-direktiv defineret i php.ini.

Ressourcetyper

This extension defines one resource type, used for user defined types. The name of this resource is "dynaparm".

Foruddefinerede Konstanter

Konstanterne nedenunder er defineret af denne udvidelse, og vil kun være tilgængelige når denne udvidelse enten er blevet kompileret ind i PHP eller dynamisk indsat under runtime.

DC_MICROSOFT (integer)
DC_BORLAND (integer)
DC_CALL_CDECL (integer)
DC_CALL_STD (integer)
DC_RETVAL_MATH4 (integer)
DC_RETVAL_MATH8 (integer)
DC_CALL_STD_BO (integer)
DC_CALL_STD_MS (integer)
DC_CALL_STD_M8 (integer)
DC_FLAG_ARGPTR (integer)

Eksempler

This example gets the amount of time the system has been running and displays it in a message box.

Example#1 Get the uptime and display it in a message box

<?php
// Define constants needed, taken from
// Visual Studio/Tools/Winapi/WIN32API.txt
define("MB_OK"0);

// Load the extension in
dl("php_w32api.dll");

// Register the GetTickCount function from kernel32.dll
w32api_register_function("kernel32.dll"
                         
"GetTickCount",
                         
"long");
                         
// Register the MessageBoxA function from User32.dll
w32api_register_function("User32.dll",
                         
"MessageBoxA",
                         
"long");

// Get uptime information
$ticks GetTickCount();

// Convert it to a nicely displayable text
$secs  floor($ticks 1000);
$mins  floor($secs 60);
$hours floor($mins 60);

$str sprintf("You have been using your computer for:" .
                
"\r\n %d Milliseconds, or \r\n %d Seconds" .
                
"or \r\n %d mins or\r\n %d hours %d mins.",
                
$ticks,
                
$secs,
                
$mins,
                
$hours,
                
$mins - ($hours*60));

// Display a message box with only an OK button and the uptime text
MessageBoxA(NULL
            
$str
            
"Uptime Information"
            
MB_OK);
?>

Table of Contents