Forum und email

bcompiler_load_exe

(PECL bcompiler:0.4-0.8)

bcompiler_load_exe — Reads and creates classes from a bcompiler exe file

Description

bool bcompiler_load_exe ( string $filename )

Reads data from a bcompiler exe file and creates classes from the bytecodes.

Parameters

filename

The exe file path, as a string.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 bcompiler_load() example

<?php

bcompiler_load_exe
("/tmp/example.exe");
print_r(get_defined_classes());

?>

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

See Also