Forum und email

bcompiler_parse_class

(PECL bcompiler:0.4-0.8)

bcompiler_parse_class — Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function

Description

bool bcompiler_parse_class ( string $class , string $callback )

Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function.

Parameters

class

The class name, as a string.

callback

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 bcompiler_parse_class() example

<?php

function readByteCodes($data) {
    
print_r($data);
}

bcompiler_parse_class("DB","readByteCodes");

?>

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Note: This function has been removed from bcompiler and is no longer available as of bcompiler 0.5.