Forum und email

bcompiler_write_functions_from_file

(PECL bcompiler:0.5-0.8)

bcompiler_write_functions_from_file — Writes all functions defined in a file as bytecodes

Description

bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource $filehandle , string $fileName )

Searches for all functions declared in the given file, and writes their correspondent bytecodes to the open file handle.

Parameters

filehandle

A file handle as returned by fopen().

fileName

The file to be compiled. You must always include or require the file you intend to compile.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 bcompiler_write_functions_from_file() example

<?php
require('module.php');

$fh fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_functions_from_file($fh,'module.php');
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.