Forum und email

ccvs_reverse

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_reverse — Perform a full reversal on an already-processed authorization

Description

string ccvs_reverse ( string $session , string $invoice )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.