Forum und email

ccvs_void

(PHP 4 >= 4.0.3)

ccvs_void — Perform a full reversal on a completed transaction

Description

string ccvs_void ( string $session , string $invoice )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.