Forum und email

chown

(PHP 4, PHP 5)

chown — Changes file owner

Description

bool chown ( string $filename , mixed $user )

Attempts to change the owner of the file filename to user user . Only the superuser may change the owner of a file.

Parameters

filename

Path to the file.

user

A user name or number.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Notes

Note: Tämä functio ei toimi etätiedostojen kanssa koska tarkasteltavan tiedoston täytyy olla saatavilla palvelimen tiedostojärjestelmän kautta.

Note: Kun safe mode on käytössä, PHP tarkistaa onko käsiteltävien tiedostojen/hakemistojen UID sama kuin ajettavalla skriptillä.

See Also