Forum und email

classkit_method_rename

(PECL classkit:0.1-0.4 runkit:0.7-0.9)

classkit_method_rename — Dynamically changes the name of the given method

Description

bool classkit_method_rename ( string $classname , string $methodname , string $newname )

Note: This function cannot be used to manipulate the currently running (or chained) method.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Parameters

classname

The class in which to rename the method

methodname

The name of the method to rename

newname

The new name to give to the renamed method

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Examples

Example#1 classkit_method_rename() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

// Rename the 'foo' method to 'bar'
classkit_method_rename(
    
'Example',
    
'foo',
    
'bar'
);

// output renamed function
echo Example::bar();
?>

The above example will output:

foo!