Forum und email

cyrus_bind

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL cyrus:1.0)

cyrus_bind — Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection

Description

bool cyrus_bind ( resource $connection , array $callbacks )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.