Forum und email

dbplus_errno

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_errno — Get error code for last operation

Description

int dbplus_errno ( void )

Returns the error code returned by the last db++ operation.

Return values

Returns the error code, as an integer.

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

See Also