Forum und email

dbplus_getunique

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_getunique — Get an id number unique to a relation

Description

int dbplus_getunique ( resource $relation , int $uniqueid )

Obtains a number guaranteed to be unique for the given relation and will pass it back in the variable given as uniqueid .

Parameters

relation

A relation opened by dbplus_open().

uniqueid

Return values

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.