Forum und email

dbplus_lockrel

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_lockrel — Request write lock on relation

Description

int dbplus_lockrel ( resource $relation )

Requests a write lock on the given relation .

Other clients may still query the relation, but can't alter it while it is locked.

Parameters

relation

A relation opened by dbplus_open().

Return values

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.