Forum und email

dbplus_xunlockrel

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL dbplus:0.9)

dbplus_xunlockrel — Free exclusive lock on relation

Description

int dbplus_xunlockrel ( resource $relation )

Releases an exclusive lock previously obtained by dbplus_xlockrel().

Parameters

relation

A relation opened by dbplus_open().

Return values

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.