Forum und email

disk_total_space

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

disk_total_space — Returns the total size of a directory

Description

float disk_total_space ( string $directory )

Given a string containing a directory, this function will return the total number of bytes on the corresponding filesystem or disk partition.

Parameters

directory

A directory of the filesystem or disk partition.

Return values

Returns the total number of bytes as a float.

Examples

Example#1 disk_total_space() example

<?php
// $df contains the total number of bytes available on "/"
$df disk_total_space("/");

// On Windows:
disk_total_space("C:");
disk_total_space("D:");
?>

Notes

Note: Tämä functio ei toimi etätiedostojen kanssa koska tarkasteltavan tiedoston täytyy olla saatavilla palvelimen tiedostojärjestelmän kautta.