Forum und email

dotnet_load

(No version information available, might be only in CVS)

dotnet_load — Loads a DOTNET module

Description

int dotnet_load ( string $assembly_name [, string $datatype_name [, int $codepage ]] )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

ChangeLog

Version Description
4.1.0 The codepage parameter was added