Forum und email

fbsql_set_characterset

(PHP 5 >= 5.1.0)

fbsql_set_characterset — Change input/output character set

Description

void fbsql_set_characterset ( resource $link_identifier , int $characterset [, int $in_out_both ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Return values

No value is returned.