Forum und email

fileinode

(PHP 4, PHP 5)

fileinode — Gets file inode

Description

int fileinode ( string $filename )

Gets the file inode.

Parameters

filename

Path to the file.

Return values

Returns the inode number of the file, or FALSE in case of an error.

Notes

Note: Tämän funktion tulokset tallennetaan välimuistiin. Katso tarkemmat tiedot clearstatcache() sivulta.

Tip

PHP 5.0.0 versiosta lähtien tämä funktio tukee myös joitakin URL tyyppejä. Katso myös List of Supported Protocols/Wrappers.

See Also