Forum und email

ibase_service_detach

(PHP 5)

ibase_service_detach — Disconnect from the service manager

Description

bool ibase_service_detach ( resource $service_handle )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.